måndag 15 december 2014

Medverkan i referensgrupp

Vi (KIM) har fått en inbjudan till referensgruppen för den statliga utredningen som bl.a. handlar om stärkt straffrättslig skydd för transpersoner (dvs. om transpersoner explicit ska nämnas i straffskärpningsregeln för s.k. hatbrott och inkluderas i lagarna mot hets mot folkgrupp, olaga diskriminering och åtalsregeln om förolämpning). Utredningen ska även ta ställning till behovet av en ändring av termen könsöverskridande identitet eller uttryck och definitionen i diskrimineringslagen (”att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön”) och andra lagar där uttrycket förekommer.

Första mötet onsdag 17 december 2014 och Christer Romson Lande kommer att representera KIM.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar