torsdag 11 september 2014

KIM: styrelse 2014

KIM-styrelse 2014

Ordförande: Josephine Krieg
Kassör: Petra
Ledamöter: Immanuel, Emilie, Christer, Maria I, Gard
Suppleanter: Kai, Andrea

Vem som blir sekreterare och om vi ska dela på ordförandeskapet får styrelsen bestämma sinsemellan.

Dessutom valdes revisorer:
Bent, Kian

Och valberedning:
Kian som sammankallande, tar hjälp av vilka hen finner lämpligt, med Jane som förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar